Det tar noen måneder før hårene begynner å vokse ut igjen. Det endelige resultatet ser du etter 9-14 måneder. Se før og etterbilder her.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon