Forstå hvordan hårtap påvirker din partner

Uansett hvilke årsaker som forårsaker hårtap, så skaper hårtap mentale forandringer, som regel til noe negativt.
Et sunt hår anses som regel som et tegn på noe vakkert og hårtap kan gå kraftig ut over ens selvbevissthet og selvtillit. Kunnskap om hvordan man kan få hjelp og hvordan man kan påvirke prosessen positivt, er viktig.

Enhver sykdom som påvirker utseendet, vil påvirke ens selvtillit. Utfordringen med hårtap er at det er veldig synlig og fører veldig ofte til en trang til å dele med andre om endringene som skjer i ens kropp. Å få tak i hjelp av en hudlege er veldig viktig, da denne kan gi råd om behandling og måter å få kontroll over hvordan man fremstår for andre.

Hårtap gjør at man får et lavere selvtillig ved at utseendet endres. Det kan gjøre at de som lider av hårtap vegrer seg for å gå ut blant folk og ha sosial kontakt med andre. Det er viktig for egen kontroll å få en diagnose så snart som mulig, for dette hjelper på selvtilliten.

En følelse av håpløshet kan også ramme den som lider av hårtap, såvel som å ikke ha kontroll over sitt eget liv. Om man ikke tar i tu med dette, kan det forårsake alvorlige mentale lidelser og til og med depresjon.
Derfor er det viktig å gi sin partner positive tilbakemeldinger på prosessen som foregår, gi psykologisk støtte og være behjelpelig med å forklare lidelsen for andre på en positiv måte. Dette vil gjøre det lettere for din partner å begripe og få kontroll over sin lidelse, og det kan ha en veldig positiv effekt på å redusere selvtilliten. Det vil også gjøre det letter for partneren å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv.

– Ta kontakt for en konsultasjon om du lurer på om du lider av hårtap, sier Dr. Emil George ved Skandinavisk Hårinstitutt.