Hva er Trikotillomani?

Trikotillomani er en lite kjent, men utbredt lidelse hvor man napper ut hår uten av det er en underliggende hudsykdom eller peyskiatrisk lidelse. Det er en uvane som er mulig å bli kvitt, hvorav vaneendringstrening under veiledning er den mest effektive.

Definisjonen av lidelsen er «»Lidelse kjennetegnet av gjentatt hårnapping som fører til synlig hårtap og er ledsaget av mislykkede forsøk på å stoppe eller redusere atferden». Det regnes som en sykdom hvor man mangler impulskontroll, på lik linje med kleptomani og lignende lidelser.

En studie fra USA viser at denne lidelsen kan være omtrent to prosent av befolkningen som lider av «hårnapping», som det også kalles. En av femti studenter som gjennomgikk studien led av trikotillomani, og den forekommer litt oftere blant kvinner. Gjennomsnittlig er man omtrent 12 år når man begynner med hårnapping, men tilfeller fra ett års alder til 70 års alder har også forekommet. Det finnes foreløpig ikke tall fra Norge på dette området.

Skam over uvanen er ofte fremtredende hos dem som søker behandling for lidelsen. Mange har oppgitt å ha lidd av depresjon, sosial angst og andre psykologiske problemer som et resultat av lidelsen, og behov for å holde det «hemmelig» for venner, kjente og familie.

Hva er det?
Sykdommen kjennetegnes ved en uimotståelig trang til å nappe ut egne hår. Det kan være håret på toppen av hodet, på siden av hodet, men også skjegget hos menn som lider av dette. Andre kan nappe ut hår fra andre, mer intime steder på kroppen, og andre napper hår fra omtrent hvor som helst på kroppen.
Hårnappingen er så hyppig at man får synlige flekker med hårtap.
Den forekommer ofte i perioder eller knyttes til visse aktiviteter. Noen viser denne atferden først når de blir stresset, andre får problemer med impulskontrollen når de slapper av foran TVen eller når de leser en bok. Noen tygger på håret som nappes ut og kan eventuelt svelge håret som nappes ut.

Kan det behandles?
Ja. Det er lettere å få barn til å slutte med dette. Det finnes forskjellige behandlingsmetoder, som atferdsterapi, behandling med medikamenter og selvhjelpsgrupper.
Det finnes også hjelp på nett: Den nordiske siden www.triko.dk eller den engelskspråklige siden www.stoppulling.com kan være et fint utgangspunkt for å få hjelp mot lidelsen.

– Ta kontakt for en konsultasjon, om du tror at du kan lide av trikotillomani, sier Dr. Emil George ved Skandinavisk Hårinstitutt.