Røyking og hårtap

Det beste for hårets helse kan være å legge bort sigaretten – for alltid.

I tillegg til kjente bieffekter av røyking som lungekreft, hjertesykdommer og høyt blodtrykk, så har nikotin en veldig negativ effekt på håret, og det er påvist en kobling mellom hårtap og røyking. Nikotinen i sigarettene hemmer blodtilførselen til håret og fører til at oksygenet og viktige mineraler som trengs for hårvekst, blir begrenset.

I en studie fra 2020 hadde mer enn dobbelt så mange røykere hårtap i større eller mindre grad som de som ikke røykte. Den amerikanske legen J.B. Hamilton utviklet en egen skala for måling av hårtap, hovedsakelig mannlig.
Hamilton-Norwood skalaen i denne undersøkelsen fra 2020 hadde 47 prosent av røykerne grade 3 hårtap og 24 prosent av røykerne hadde grade 4 hårtap. Bare 10 prosent av ikke-røykerne hadde grade 3 eller grade 4 hårtap.

Andre undersøkelser har tidligere vist at røyking gjør at man står i fare for å få grå hår før man fyller 30 år og man er røyker. Personer som røyker har høyere risiko for å få komplikasjoner under en eventuell hårtransplantasjon.
Håret til røykere har også større sjanse for å bli tørt og skjørt.

Kan hårtapet gjenopprettes? Det er mulig å reparere noen av skadene som røyking har skapt. For eksempel er det regnet ut at om man slutter å røyke, så er risikoen for hjerteinfarkt nærmest på linje med en person som aldri har tatt en sigarett. Håret vil også bli tykkere og friskere om man legger bort sigarettene for godt.

Hva med vaping? I 2020 kom det ut flere artikler som påpeker en kobling mellom hårtap og vaping, og denne typen hårtap kan være veldig vanskelig å behandle, som i verste fall kan føre til permanent hårtap.

– Om du er røyker og ønsker en konsultasjon for å se hva som er tilfellet for deg, så er det fullt mulig, sier Dr. Emil George ved Skandinavisk Hårinstitutt.