Både kvinner og menn kan være egnet for en hårtransplantasjon, men dette må avdekkes under konsultasjon. Vi undersøker ditt utgangspunkt og om du er egnet til å få behandlingen. Vi vurderer også eventuelle andre aktuelle behandlinger. Både alder, gener og underliggende sykdommer spiller en rolle her. Du kan ikke gjennomføre en hårtransplantasjon dersom du er gravid eller ammer.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon