Skjeggtransplantasjon

Skjegg, påfylling. Stor behandling.

Skjegg påfylling. Stor behandling.

Skjegg- og bartpåfylling. Stor behandling.