Hårtransplantasjon kvinner

Album - Pris tas på konsultasjon

Ettersom vi ikke barberer våre kvinnelige pasienter blir disse behandlingene mer tidkrevende og koster mer.

Viker. Stor behandling.

Viker og hårlinje. Stor behandling.

Viker og hårlinje. Stor behandling.

Viker. Stor behandling.