Vi benytter oss av de mest moderne behandlingsmetodene som finnes innen hårtransplantasjon i dag; FUE, FUT og BHT. FUE er den metoden vi foretrekker å bruke, da denne gir kortest mulig restitusjonstid og minst synlige arr.

I enkelte tilfeller kan imidlertid FUT eller BHT (body hair transplant) være et bedre alternativ. Dette vurderer vi nærmere når du kommer på konsultasjon hos oss. I tillegg til hårtransplantasjon, tilbyr vi også medisinsk behandling av hårtap. 

 

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon