Både FUE- og FUT-metoden kan benyttes for hårtransplantasjon hos kvinner. Med FUE (Follicular Unit Excision) fjernes ett og ett hårstrå, før det plasseres på ønsket område. Med FUT (Follicular Unit Transplantation) fjernes en stripe med hår, som deretter separeres før det plasseres på ønsket område. Hvilken metode vi bruker avhenger av pasientens utgangspunkt.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon