Selve hårtransplantasjonen tar mellom 2,5 til 7 timer, avhengig av antall hår som skal transplanteres og kompleksiteten i inngrepet. Det er for eksempel forskjell på å utføre transplantasjon på noen som ikke har gjennomført det tidligere, sammenlignet med å rette opp en mislykket transplantasjon.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon