Tiden som er nødvendig beregnes ut ifra operasjonens omfang. Det kan ta fra ca. 2,5 timer til 7 timer.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon