Det tar 3 til 4 måneder etter operasjonen før håret begynner å vokse ut igjen. Det endelige resultatet ser du etter omtrent 12 måneder. Håret vokser ujevnt i takt frem til dette.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon