Et par måneder etter operasjonen begynner håret å vokse ut igjen. Det endelige resultatet ser du etter 9-14 måneder.

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon