Diabetes er en sykdom som påvirker kroppen på flere måter. Det inkluderer også håret vårt. Her kan du lese mer om relasjonen mellom diabetes og håravfall.

I Norge er antallet diagnostiserte diabetikere på 270 000, i tillegg til rundt 60 000 personer som ikke er diagnostisert ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tall fra WHO viser at det på verdensbasis er omtrent 463 millioner som har sykdommen. 

Det er med andre ord mange som har diabetes, og dermed lever med ulike konsekvenser av denne sykdommen i forhold til egen helse og i hverdagen generelt. Diabetes påvirker produksjonen av insulin i kroppen, noe som igjen har innvirkning på andre deler av kroppen og helsen vår. Deriblant håret vårt. 

Person som bruker insulinpenn.

Hva er diabetes?

Diabetes kommer som en følge av lavt stoffskifte. Det er hormonet insulin som enten mangler fullstendig eller er nedsatt, og som dermed ikke klarer å holde blodsukkernivået der det skal. Vi skiller mellom to typer diabetes: diabetes type 1 og diabetes type 2. 

Diabetes type 1 

Denne typen diabetes innebærer at kroppen slutter å produsere insulin. Det medfører at blodsukkeret stiger. Diabetes type 1 betegnes som en autoimmun sykdom, og er en sykdom du har hele livet. Sykdommen må behandles med insulin

Diabetes type 2 

Diabetes type 2 utvikles over tid og er en sykdom der blodsukkeret er for høyt. Du kan dempe alvorligheten av eller forsinke sykdommen ved å endre levevaner. I noen tilfeller er det også mulig å reverse sykdommen helt eller stoppe utviklingen. Om man får sykdommen må man regne med å måtte bruke medisiner for å holde blodsukkeret nede. 

Dame som tar seg i håret.

Slik påvirker diabetes håret vårt

Diabetes kan som nevnt påvirke kroppen vår på flere måter. Blant annet kan man få komplikasjoner i form av hjerte- og karsykdommer, skader på øyne og føtter, skader på nervesystemet og smerter i ledd. Hårtap kan også være en måte kroppen påvirkes av diabetes på. I en artikkel fra HealthMatch.io utdyper de hvordan diabetes type 2 kan påvirke hårtap

Høye blodsukkernivåer: Vedvarende høye blodsukkernivåer, som er typiske ved ukontrollert diabetes, kan skade blodårene og andre organer i kroppen, inkludert huden og hårsekkene.

Store endringer i blodsukkernivået kan føre til skade på blodkar, organer og vevet. Når blodtilførselen reduseres, påvirker dette hårets livssyklus negativt.

Hårets livssyklus: Hårets naturlige livssyklus innebærer allerede hårtap når det kommer inn i sin siste livsfase. Dette er kjent som telogen fase, eller «hvilefasen», og håret faller til slutt ut i denne fasen. Og med så mange variabler som kan påvirke blodsukkeret, som stress, høyt blodsukker, hormoner og annet, så har diabetes en tydelig negativ påvirkning på hårets livssyklus.

Diabetes påfører kroppen ekstra stress og over lang tid kan dette føre til hårtap. Jernmangel og insulinresistens har også en effekt på håret. Andre faktorer som kan gjøre at diabetes påvirket håravfall er hormonelle endringer og økt forekomst av autoimmun sykdom, som alopecia areata. 

Alopecia Areata (flekkvist hårtap): Alopecia areata er en autoimmun sykdom som kan føre til håravfall i flekker, og forekomsten kan være høyere hos personer med andre autoimmune tilstander, som diabetes.

Kan man redusere hårtap som følge av diabetes?

For noen kan diabetes-relatert hårtap reverseres. For andre kan dessverre hårtapet være mer permanent. En viktig bestanddel i dette er å ha så jevnt blodsukker som mulig og holde stressnivået nede. Ulike måter å reverse hårtapet er for eksempel å bruke medisinene du får, gjøre det du kan for å holde blodsukkeret nede, ha et sunt og variert kosthold, og holde deg i aktivitet jevnlig. I tillegg kan hjelpe å jobbe med mindfullness, og ha noen å prate med som venner og familie. Et annet alternativ er å få profesjonell hjelp, om man føler behov for det.

For å finne ut om du er i faresonen eller for å få råd om hva som kan gjøres, ta kontakt med oss i Skandinavisk Hårinstitutt for en konsultasjon.

Bestill konsultasjon

Velkommen til din klinikk for hårtransplantasjon